Jak vyzrát na nekalé praktiky stavebních firem?

V následujícím příspěvku si můžete přečíst svědectví, s čím jsme se setkali při srovnání nabídek základové desky. Sami zde uvidíte kdy je dražší vlastně levnější. Upozorníme Vás také na případy kdy se základová deska jistě prodraží a jak se tomu vyhnout. Ukážeme Vám také, co odhalí odborné srovnání nabídek.

Klient z Vranovic nás požádal o zpracování cenové nabídky na základovou desku pro jednu dřevostavbu. Domeček byl takový klasický obdelníček o přibližných rozměrech 15 x 9,5 m takže by člověk řekl, že při vytváření cenové nabídky to nebude nic složitého. Jak to už tak bývá, zdání klame, ale to jsme zjistili až po čase. Podle pohledu do projektu základů s řezu s detaily se jednalo se o vcelku nenáročnou základovou desku rodinného domu s klasickým založením stavby a provedení základů. Stavba se měla dle projektu zakládat do hloubky 80 cm základového pasu. Po obvodu základové desky byly základy tvořeny prostým betonem a u povrchu měly být doplněny jednou vrstvou ztraceného bednění.

2011-08-02 18.17.06

Podklad základové desky ze ztraceného bednění

Dle projektu se měla udělat klasická železobetonová základová deska s dvěmi vrstvy kari-sítí u horního a dolního líce. To prakticky znamená provést ztracené bednění kolem celého objektu a vylít betonem. Po tento okamžik to je celkem jednoduchá stavba, jakých jsme již postavili mnoho. Zajímavější je podklad po tuto základovou desku tvořený novějším způsobem z tepelně izolačních důvodů.

Zde bylo třeba srovnat pláň, navozit podsyp ze dvou frakcí a každou jednotlivě zhutnit. Na toto souvrství měl přijít extrudovaný polystyren tl. 80 mm, geotextílie 500, hydroizolace proti radonu a opět geotextílie 300. Projekt mluvil jasně a hlavně dodávající stavební firma pro základové desky se měla snažit co nejpřesněji držet požadavků firmy provádějící horní stavbu (dodavatel dřevostavby), který z nároků na základovou desku nehodlal slevit.

A nyní se dostáváme k tomu, proč vůbec tento příspěvek vznikl.

1.JMS poslala cenovou nabídku potencionálnímu klientovi, kterému se nabídka zalíbila. Ovšem, jak to tak v dnešní době bývá, líbila se mu jen do doby, kdy mu došla nabídka levnější od naší konkurence. A jelikož se klient snažil ušetřit – konkurenční nabídka, levnější o cca 20 000 Kč se mu velmi líbila. Jenže čím může být, že dvě srovnatelné základové desky ve stejném složení stojí rozdílně? Klient si nebyl vůbec jist, zda může být sleva způsobená jen ziskem firmy a proto se na nás obrátil, zda je taková cena možná. Odpověděli jsme mu prostřednitvím odborného srovnání nabídek, které přineslo překvapení nejen pro nás, ale i potenciálního klienta!

Po srovnání výkazů výměr jsme ihned pochopili, proč byla konkurence levnější.

V základních položkách, jako jsou výkopy, betony a podobně, bylo podobné množství i ale i ceny. Co nás, ale všechny překvapilo – kde má konkurenční firma položky pod základovou deskou, které ovlivňují správné uložení výztuže v základové desce?

Úplně chyběly položky jako dodání a montáž polystyrénu XPS, geotextilie i svislá hydroizolace požadovaná projektem i normou. K tomu navíc navržená hydroizolace konkurencí byla sice levnější, ale naprosto nevyhovovala podmínkám stavby a nemohla se ani na stavbu použít!

2011-08-02 10.25.23

Hutnění podkladu základové desky ze ztraceného bednění

Když jsme následně dopočítali nabídku konkurence tak, aby byla srovnatelná s nabídkou konkurence (doplnění prací co chyběli v našich cenách), přišli jsme na to, že naše nabídka je levnější o necelých 21.000 Kč oproti zdánlivě levnější nabídce konkurence, která spoustu prací na základovou desku vůbec neplánovala dodat a nebo je účtovat jako vícepráce!

S tímto zjištěním jsme kontaktovali klienta zpět. Klient moc dobře chápal, že mu konkurenční firma nedodává základovou desku tak jak by měla. Chápal, že chybějící části budou vícepráce. Byl velmi zklamán jednáním konkurence a za odborné srovnání nám děkoval.

Bohužel pro tohoto klienta bylo už pozdě. Při stejném hovoru se zmínil, že hodinu před doručením odborného srovnání nabídek, smlouvu s konkureční firmou podepsal. Bylo vidět, že svého činu lituje.

Když jsme se následně klienta ptali, z jakých důvodů a proč si vybral tuto firmu, bylo nám řečeno:

jen kvůli ceně, kterou jsem na první pohled viděl.“

Po té, co jsme mu ukázali srovnání jednotlivých položek, přiznal, že si výkaz výměr neprocházel a

věřil, že v nabídce je vše, co je potřebné k realizaci jeho základové desky a doufal, že stavební firmě může věřit.

Tato zkušenost nejen v nás zachovala ponaučení, že člověk nesmí dát ihned na první dojem a musí ubrat z nadšení, že někde něco sehnal levněji dokud si to sám neověří. Nemusí být totiž pravda, že levnější cenou automaticky šetříte.

A jak dopadl potenciální klient? Prodělal „výhodnou nabídkou“ více jak 40.000,- a z toho co víme dál, to nebylo jediné nemilé překvapení, které mu kunkurenční firma zanechala. To už je ale jiný příběh.

Jak se tedy ujistit, že máme skutečně levnou a dobrou nabídku?

Jak tedy poznat, zda cena nabídky obsahuje určitě vše co k bezchybnému dokončení stavby potřebujeme?

Pokud se necítíte být právě tím největším odborníkem v oblasti stavebnictví, nezoufejte!

Poptejte nás s ODBORNÝM SROVNÁNÍM NABÍDEK. Zaručeně se vyhnete podobným zkušenostem a získáte výhody které odborné srovnání nabízí. Navíc odboné srovnání nabídek Vás k ničemu nezavazuje! Vybrat si k výstavbě můžete jakoukoli jinou firmu.

Odborným srovnáním nabídek získáte však přehled na co mohla konkurence zapomíná, porovnáte si vzájemně ceny stavebních prací, odlalíte si sami potenciální více práce!

1 odpověď

  1. 6.12.2015

    […] cenu, pomůžeme vám konkurenční nabídky srovnat. Někteří dodavatelé totiž jakoby „omylem“ zapomínají na některé položky a přestože je jejich cena na první pohled nižší, nakonec vám naúčtují mnohem více. […]