Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti 1. jihomoravská stavební s.r.o., se sídlem Lidická 1005/23b, 602 00 Brno, IČ: 293 68 189, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
   • jméno a příjmení
   • název společnosti
   • adresa
   • e-mail
   • telefonní číslo
  2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem nákupu zboží a služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti 1. jihomoravská stavební s.r.o.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
   • Poskytovatel softwaru
   • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
   • vzít souhlas kdykoliv zpět,
   • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
   • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.