Základová deska s jistotou, že:

 1. Vždy uděláme vše pro to, aby Vaše základová deska byla dokončena včas a v bezvadném stavu. V opačném případě se budeme sami sankcionovat smluvní pokutou.
 2. Vaši základovou desku postavíme kvalitně s vysokou životností (100 a více let). V celém průběhu výstavby budeme přemýšlet do budoucna a zaměříme se na možné problémy, které se mohou časem objevit a budeme jim předcházet.
 3. Záruku Vám poskytneme 3 až 10 let, a v případě dohody i delší.
 4. Snažíme se základové desky stavět vždy za nejnižší možné ceny při zachování kvality práce profesionála.
 5. Ukážeme Vám jak na základové desce můžete vydělat!
 6. Každý klient s námi na základové desce vždy ušetřil (při stavbě celého domu i klidně 100 000 Kč).
 7. Nezpracujeme-li Vám nabídku základové desky (bez přípojek) a dle pravidel uvedených na tomto webu do dvou pracovních dnů po obdržení všech potřebných dokladů, vyplatíme Vám 500 Kč při osobní návštěvě v hotovosti!
 8. Čas schůzky se vždy pokusíme přizpůsobit času našich dobrých klientů. Při našem opoždění Vám čas rádi vykompenzujeme některým z desítky dalších námi poskytovaných výhod.
 9. V průběhu stavby přebíráme na sebe rizika z naší práce vznikající a veškeré škody máme pojištěny až 57 násobkem ceny průměrné základové desky.
 10. Povede-li se Vám najít na vaší stavbě námi nekvalitně provedenou základovou desku nebo nevhodně použitý materiál, vyplatíme Vám 500 Kč za každou Vaši úspěšnou pozornost.
 11. S předáním díla Vám předáme všechny potřebné doklady pro úspěšnou kolaudaci díla, ušetříme Vám tím hodiny Vašeho času.

Pro více informací nás kontaktujte.