Nikdy neodkrývejte sami zeminu pro základové desky !

Stačí jediné špatné rozhodnutí – odkopat si ornici pod základovou desku sám…

Jak se klient rozhodl, tak udělal.

Náprava tohoto nešťastného rozhodnutí pak klienta z Újezda stála víc jak 80 000 Kč! Jak se takovému nešťastnému rozhodnutí vyhnout?

Rychlá rada zní:

Neodkopávejte sami terén základové desky, neodkrývejte si sami krycí vrstvu podloží Vaší základové desky!

Proč? A jak tímto krokem předejdete problémům?

špatně odkrytá zemina základové desky

Neodborně odkopaná zemina základové desky klientem

Za poslední dobu se nakupily případy, kdy přijedeme na stavbu a investor již před námi skryl (odbagroval) horní část zeminy. Důvodem často bývá tvrzení, že klienti mají známého bagristu a tak předpokládají, že tak ušetří nemalé peníze. Omyl je tak často pravdou.

My pak zaměříme stavbu a zjistíme, že je terén buď odkopaný moc a nebo mírami úplně špatně. Narazili jsme na variantu, kdy dokonce překopanou plochu navozili zpět na místo, kde má stát deska RD! Od statických problémů, po problémy se suchou spárou, špatným výškovým umístěním nebo spodní vodou jsme se setkali už asi s každým problémem.

Oprava překopané základové desky pak může stát i třeba 70.000 Kč. Což při průměrné ceně základové desky 280.000 Kč činí navýšení o 25% !

FOT7950

promáčené a zhroucené základové pasy rodinného domu

Kromě vyhozených peněz za špatné odkopání základové desky Vás překvapí další náklady v podobě nutného příjezdu specializované techniky, která se terén pokusí opravit. V horším případě Vám náklady stoupnou o další šáry ztraceného bednění a vnitřní výplně základové desky, kterými se bude stavba zvedat. Typickým příkladem opakujícího se problému je stavba ve svahu. Dívat se celý život oknem do hlíny není asi sen nikoho z nás.

Neodborné skrývání zeminy před zahájením prací představuje i další riziko. Při deštivém počasí může voda napáchat více škod, než kdyby jste neudělali nic! Na odkopané zemině se voda drží daleko déle než na rostlé zemině. A pokud je na místě stavby voda, nemohou se kopat ani základové pasy, kde je velmi důležité zachovat suchou základovou spáru.

Pro vaši představu, poslední zdržení špatně odkopanou zeminou činilo koncem jara 17 dní. Na podzim by ani za tuto dobu pozemek nedokázal pořádně vyschnout. Natož aby se nakonec mohlo začít kopat.

Chcete-li získat radu, není jednoduší způsob než nás kontaktovat. Doporučujeme shlédnout 11 důvodů proč stavět s námi.