Základová deska svépomocí: o co můžete přijít ?

Narozdíl od základové desky budované svépomocí je naše korporace 1. jihomoravská stavební pojištěna vysokými pojistkami a to třeba do výše za individuální škodu 20. 000. 000 Kč.

Toto krytí představuje 57 násobek  ceny průměrné základové desky.

Cože pojistné krytí znamená a jak Vám může pomoci?

Případnou škodu, která by naší působností a stavbě vnikla Vám – našim zákazníkům, sousedům nebo okolním budovám či jiným osobám (prostě komukoli) platíme a odstraňujeme na naše náklady. Vy nemusíte platit a řešit nic, o vše se postará náš reklamační technik nebo regionální Hlavní stavební mistr.

Navíc pokud svěříte péči o váš dům do režie naší firmy zcela, automaticky necháváme Vaši stavbu pojistit proti všem možným vlivům, které mohou dům během výstavby potkat. Toto pojištění Vám pak zůstává svěřeno za nejvýhodnějších podmínek na trhu. Mezi rizika, které by mohli Vaši stavbu potkat patří: krádeže, vandalismus, živelné pohromy, požár aj.

Jako BONUS Vám po skončení výstavby přenecháme toto snížené a tudíž i výhodné pojištění, které můžete využívat za zvýhodněnou sazbu i další roky.

Bezpečnost vaší stavby a investovaných prostředků

Vnímáme strach stavebníků z nekalých praktik podnikatelů, kteří převzali zálohy a stavba přitom nikdy nebyla dokončena. Rozumíme poškozeným, kteří převzali svůj dům, poctivě za něj zaplatili a když po té bylo potřeba reklamačního zásahu, stavební firma odmítla problém řešit.

 Sami se s těmito praktikami rozhodně neztotožňujeme!

Abychom dokázali čelit zákeřným nástrahám trhu, opatřili jsme se mechanismy kterými děláme Vaše stavby bezpečnými.

1. Odstranění možných rizik při výstavbě

Při provádění každé stavby jsme jako stavební firma kryti pojištěním rizik podnikatele v minimální hodnotě 20 000 000 Kč na jedinou vzniklou škodu. U staveb s vyšší hodnotou je pojištění adekvátně rozšířeno a to vždy tak, aby přesahovalo hodnotu stavby.  Vznikne-li Vám tak naší činností škoda, pokusíme se ji vyřešit nejprve vlastními prostředky. Nebudou-li účinné nebo nebude-li to vzhledem k okolnostem možné bude vaše škoda zaplacena z našeho pojištění.

2. Odstranění možných rizik mimo naši působnost

Jedna věc je pojištění našich montážních rizik a co ostatní rizika ze stavby plynoucí?

Při každé řádně zahájené stavbě necháváme stavby pojistit speciálním krytím proti krádežím, vandalismu, živelným pohromám, katastrofám, požárům a možným poničením stavby subdodavatele, nebo návštěvníka.

3. Odstranění možných rizik ze strany našich pracovníků

Navíc je každý z našich pracovníků pojištěn osobními pojistkami, ze kterých lze hradit škodu způsobenou jednotlivým pracovníky.

4. Odstranění možných rizik z reklamačního řízení

Stavba je již postavena pracovníci odešli, stavební firma zrušila své staveniště. Náhle se objeví závada kterou je nutno odstranit..

I v tomto případě máme uzavřeno speciální pojistné krytí. Každou řádně reklamovanou vadu můžete reklamovat i u naší pojišťovny. Pokud bychom činnost neodstranili naší činností, můžete si zvolit kohokoli jiného a naše pojišťovna Vám opravu bezplatně uhradí.

5. Krizový fond

Naše společnost již od svého vzniku zřídila krizový fond, pro případy, kdy by bylo nutné řešit situace, které by neměla dostatečným způsobem pojištěna. Každý rok do fondu putuje min. 1% z vykázaného zisku společnosti. Fond může být kdykoli doplněn o finanční prostředky mimo řádné účetní období, rozhodne-li tak nejvyšší orgán společnosti.

Upřímně, kdo má v dnešní době takový fond preventivně zřízený?

Jak tedy můžete vidět, naše společnost využívá 5 druhů jištění na jednu stavbu. Stavět s námi je opravdu bezpečnější než předtím.  O dalších podstatných výhodách stavební firmy si můžete přečíst zde nebo využijte informací ve srovnávacím článku.