Smutný den pro majitele jedné základové desky

Neustále se klienty snažíme varovat, aby dávali pozor na toho, od koho si nechávají postaví základovou desku rodinného domu. Když nám však zazvonil telefon na jehož druhém konci seděl pracovník stavebního úřadu, nedalo se jeho žádosti odmítnout…

oprava základové desky

Když investor R. z Velkých Pavlovic počátkem července 2014 uzavíral smlouvu na stavbu základové desky dřevostavby se stavitelem M., v životě by ho nenapadlo, že spolupráce s tímto majitelem firmy takhle skončí. Do předání základové desky zhotoviteli horní stavby RD Rýmařov zbývalo 28 dní a vše vypadalo zatím v pořádku.

Víkend před předáním základové desky se investor otázal stavitele M. jestli je deska připravena k předání zhotoviteli horní stavby RD Rýmařov. Stavitel M. tuto domněnku potvrdil a nechal investora, ať zavolá zhotoviteli horní stavby a potvrdí mu, že lze základovou desku rodinného domu předat.

Následně stavbu navštívil přebírající zaměstnanec RD Rýmařov a zůstal jak opařený. To co viděl mu vyrazilo dech.

RD Rýmařov budoucímu majiteli domu vyúčtoval pokutu 4840 Kč za marnou jízdu a přikázal mu, aby desku do 14 dní opravil.

Investor byl v šoku. Vůbec netušil, že by mohlo být něco v nepořádku.

Zavolal si na stavbu stavitele M., který slíbil základovou desku opravit do 14 dní tak, aby ji RD Rýmařov mohl převzít. Bohužel pro investora se ani po 14 dnech  nic nestalo a investor se plný zoufalství a strachu z další pokuty obrátil s žádostí o radu na stavební úřad. A právě díky partnerství korporace 1. jihomoravská stavební a státní správy se investor o 1.JMS dozvěděl. Na základě působení v regionu a množstvím úspěšně dokončených staveb nás stavební úřad mohl doporučit a my investorovi slíbili, že mu pomůžeme základovou desku opravit.

Až po příjezdu na místo jsme skutečně pochopili, proč zhotovitel horní stavby základovou desku nepřevzal:

  • výškové rozdíly na desce vyšší jak 3 cm
Velmi nerovný roh základové desky rodinného domu

Velmi nerovný roh základové desky rodinného domu

  • nekvalitně provedená a odlepující se izolace
špatně a neodborně provedená izolace základové desky rodinného domu

Špatně a neodborně provedená izolace základové desky rodinného domu

  • neuvěřitelně osekaná deska a křivá deska
významně osekaná a výškově nestálá základová deska

Významně osekaná a výškově nestálá základová deska

  • špatně provedené prostupy
Špatně provedené prostup základovou deskou rodinného domu

Špatně provedené prostup základovou deskou rodinného domu

  • a o dalším raději nemluvit.
Zajímá Vás jak tento příběh dopadl?

Přečtěte si více o opravě této dost poškozené základové desky.